หาดนราทัศน์

หาดนราทัศน์เป็นหาดยาว 5 กิโลเมตรที่มีการแข่งขันเรือกอและ, มัสยิดกลางนราธิวาส อาคาร 3 ชั้นสไตล์อาหรับ, พุทธอุทยานเขากง ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคลทองคำ, น้ำตกป่าโจ้ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในนราธิวาส มีเก้าชั้น และยังเป็นแหล่งต้นใบทองหรือยันดาโอ้, ป่าพรุสิรินธร ป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย นราธิวาสตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงเทพฯ ประมาณ 1,150 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในห้าที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ในกรณีนี้คือ อำเภอสุไหงโก-ลก เป็นเส้นทางรถไฟสายใต้สิ้นสุด ด้วยอำเภอสุไหงโก-ลกที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจและชายแดน

Read More